Otázky a odpovede pre ekonomický systém POHODAotázka

Proč do tiskové sestavy Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) v agendě Personalistika nevstupuje údaj do pole Stát ve 3 části?

odpověď

Tento údaj vstupuje na tiskovou sestavu z agendy Mzdy/Personalistika ze záložky Doplňkové údaje. Do pole Stát zadejte zkratku státu, ve kterém má zaměstnanec trvalý pobyt. Pro Českou republiku použijte CZ.

Pro vyhledání můžete využít seznam zkratek států, který je k dispozici na www.stormware.cz/CiselnikStatu.asp.
Údaj bude použit při elektronickém odeslání Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) na portál Veřejné rozhraní pro e-Podání (VREP).

 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím