Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Otázky a odpovede pre ekonomický systém POHODAotázka

Proč se nespočítalo v programu POHODA úrazové pojištění za společníky?

odpověď

Úrazové pojištění se nepočítá za společníky, což vyplývá z vyhlášky MF č. 125/1993 Sb. §1 (3), která upřesňuje platbu zákonného pojištění. Zákonné pojištění vzniká dnem vzniku prvního pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele a trvá po dobu existence zaměstnavatele. Výkon jednatele se neřídí zákoníkem práce, ale obchodním zákoníkem, proto mu nikdy nemůže vzniknout pracovní úraz. Zákonné pojištění organizace pro pracovní úrazy zaměstnanců je v programu POHODA počítáno bez odměny jednatele (společníka), který nemá pracovní poměr, ale např. smlouvu o výkonu funkce. Pokud přesto chcete počítat úrazové pojištění i za společníky, které máte zadány v agendě Mzdy/Personalistika jako druh pracovního poměru S - společník, jednatel, komanditista, musíte vystavený ostatní závazek na úrazové pojištění ručně opravit na částku spočítanou včetně jejich mezd.

Pokud ovšem zaměstnáváte společníka na základě pracovní smlouvy, jedná se o klasický hlavní pracovní poměr a ten musí být zadán v agendě Mzdy/Personalistika na záložce Pracovní poměr do pole Druh. U tohoto zaměstnance zatrhněte na záložce Zaměstnanec volbu Společník, aby se mzda zaúčtovala na účty pro společníky. V tomto případě se u tohoto zaměstnance bude počítat úrazové pojištění.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím