Otázky a odpovede pre ekonomický systém POHODAotázka

Jsem účetní a vlastním licence programu POHODA. Svým klientům bych chtěla umožnit užívat mou licenci a zakoupit jim přídavnou nesíťovou licenci MLP. Neporuším tím licenční ujednání?

odpověď

V licenční smlouvě je zakázáno produkt pronajímat, půjčovat, sdílet, poskytovat sublicenci jiné osobě nebo jiným způsobem umožnit třetím osobám jeho využití. Váš záměr je v rozporu s licenční smlouvou.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím