Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Otázky a odpovede pre ekonomický systém POHODAotázka

Ako máme postupovať pri sieťovej inštalácii EDU verzie programu POHODA?

odpověď

Najprv je nutné nainštalovať program POHODA START. Tento program je možné stiahnuť z internetových stránok www.stormware.sk, prípadne ho získať na CD. Po dokončení inštalácie spustite program POHODA START a v dialógovom okne Ekonomický systém POHODA START zvoľte tlačidlo Registrácia. V prípade, že ste ešte nepožiadali o vydanie registračného čísla pre verziu POHODA EDU, môžete tak učiniť pomocou voľby Žiadosť o zaslanie čísla pre školskú verziu. Vyplňte požadované údaje a po dokončení sprievodcu vytlačte žiadosť o registráciu pre školskú verziu, ktorú zašlete emailom alebo na adresu firmy STORMWARE s.r.o., ktorá je uvedená na poslednej strane sprievodcu.

Pokiaľ registračné číslo programu POHODA EDU máte k dispozícii, zvoľte v dialógovom okne Ekonomický systém POHODA START tlačidlo Registrácia a na druhej strane sprievodcu vyberte voľbu Zadať registračné číslo bezplatnej verzie. Vyplňte registračné číslo a zvoľte Dokončiť.


Nastavte složku programu POHODA EDU ako zdieľanú s právom Úplného prístupu pre skupinu Everyone, prípadne iným systémom práv podľa potrieb a požiadaviok užívateľa.

Nastavenie Zdieľania a Zabezpečenia:

Vo Windows 10:
Kliknite pravým tlačidlom myši na zložku programu POHODA a z ponuky vyberte Vlastnosti. Tu vyberte záložku Zabezpečnie a kliknite na skupinu "Everyone". Následne v okne nižšie (Povolenia:) potvrdťe "Povoliť" kliknutí do tohto stĺpca. Potvrďte nastavenie tlačidlom vpravo dole "Použiť.

Tip:  Pokiaľ a záložke Zabezpečenie nemôžte nájsť meno používateľa Everyone, kliknete na tlačidlo "Upraviť" a následne "Pridať".  Zadajte názov objektu "Everyone" a potvrďte "Skontrolovať názvy". Malo by dôjsť k nájdeniu použivateľa. Ďalej pokračujte pomocou vyššie uvedeného postupu.

Zmeňte cestu ke spúštajúcemu súboru. Na klientoch kliknite pravým tlačidlom myši na zástupcu programu POHODA EDU, ktorý sa vytvoril na pracovnej ploche, a zvoľte Vlastnosti. Tu je nutné zmeniť na záložke "Zástupce" pole „Cíl“
a „Spustit v“. Do týchto polí vyplňte cestu k serveru viď. obrázok zo zmenou cesty ke spúštajúcemu súboru. Zmenu vykonajte na všetkých počítačoch, kde chcete, aby Vám program POHODA fungoval ako sieťový klient.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím