Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Otázky a odpovede pre ekonomický systém POHODAotázka

Je možné program POHODA nainstalovat z příkazového řádku? Jaké parametry mohu pro tuto instalaci použít?

odpověď

Ano, program POHODA je možné nainstalovat z příkazového řádku i bez uživatelského rozhraní. Příkazový řádek spustíte z místní nabídky OS Windows Start/Programy/Příslušenství/Příkazový řádek. Při stažení instalačního souboru z našich internetových stránek je nutné tento soubor rozbalit (např. programem WinZip). Rozbalením získáte další soubory potřebné k instalaci.

Příkazová řádka pro spuštění instalace programu POHODA.
Formát: setup.exe /i /q SNPRODUCT="Sériové číslo programu POHODA" 

Příklad: C:\Pohoda\Setup.exe /i /q SNPRODUCT="KPKS91-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX"

V instalaci programu POHODA pomocí příkazové řádky můžete využít i různých parametrů, poté bude příkazová řádka pro spuštění instalace programu POHODA vypadat následovně.

Příkazová řádka pro spuštění instalace programu POHODA s parametry.
Formát:
setup.exe /i /q SNPRODUCT=" Sériové číslo programu POHODA " INSTALLDIR="Instalační adresář " STWAPPDIR="Datový adresář" SETUPTYPE="Typ instalace" CHANGEDATADIR="Změna datového adresáře"

Příklad: C:\Pohoda\Setup.exe /i /q SNPRODUCT="KPKS91-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX" INSTALLDIR="C:\Stormware\Pohoda\prog" STWAPPDIR="C:\Stormware\Pohoda\mojedata" SETUPTYPE="0" CHANGEDATADIR="0"

Nápovědu ke spuštění instalace programu POHODA z příkazové řádky s parametry, je možné vyvolat příkazem: „Setup.exe  /?“

Povinné parametry při instalaci programu POHODA pomocí příkazové řádky:
SNPRODUCT="Sériové číslo, které se používá při instalaci programu POHODA"
/i="Dojde ke spuštění MSI instalace programu POHODA"
/q="Instalace se spustí v tichém režimu"

Nepovinné parametry při instalaci programu POHODA pomocí příkazové řádky:
SETUPTYPE="Typ instalace: 0 - Plná instalace (výchozí), 1 - Síťový klient"
INSTALLDIR="Instalační adresář (default'[ProgramFilesFolder]STORMWARE\POHODA'"
CHANGEDATADIR="0" - změna Datového adresáře, pokud není parametr uveden, nastaví se výchozí cesta (výchozí hodnota je "")
STWAPPDIR="Datový adresář, pokud je uvedená cesta k již existujícímu programu POHODA, nastaví se cesta dle konfiguračního souboru Phdir.ini, jinak se použije výchozí cesta"
USERNAME="Jméno – pokud není uvedeno, použije se informace z předchozí instalace programu POHODA, pokud předchozí instalace programu POHODA neexistuje, použijí se informace z licence MS Windows"
COMPANYNAME="Společnost - pokud není uvedeno, použije se informace z předchozí instalace programu POHODA, pokud předchozí instalace programu POHODA neexistuje, použijí se informace z licence MS Windows"
FOLDERLIST="Složka programu POHODA, přednastavená hodnota: 'STORMWARE Office'"
SHARERADIO="Typ sdílení: 1 - Vytvořit sdílení, 2 - Zvolit síťovou cestu, 3 - Nevytvářet sdílení"
SHAREAPPNAME="Název sdílené Aplikační složky" - Doporučujeme nepoužívat diakritiku a mezery. Vychází se z názvu složky.
SHAREDATANAME="Název sdílené Datové složky" - Doporučujeme nepoužívat diakritiku a mezery. Vychází se z názvu složky.
SHAREAPPPATH="Síťová cesta aplikace"
SHAREDATAPATH="Síťová cesta pro data"
SNSTART=“Registrační číslo programu POHODA START“ – Je možné použít i pro školní verzi POHODA EDU.

Instalaci z příkazového řádku je možné realizovat i pro DEMO verzi aplikace POHODA Start.

Příklad: C:\Temp\Setup.exe /i /q INSTALLDIR="C:\STORMWARE\POHODA_START\prog" STWAPPDIR="C:\STORMWARE\POHODA_START\data" SETUPTYPE="0" CHANGEDATADIR="0"

Poznámka: Pokud je instalace s parametrem /q (tichá instalace) využita k instalaci aktualizace, je potřeba ošetřit odinstalaci stávající verze. To lze dvěma způsoby:

  1. provést tichou odinstalaci před samotnou např.: c:\Pohoda\Pohoda.exe /uninstall /qb a následně tichou instalaci pomocí parametru /q

  2. použít k instalaci přímo msi soubor kde se o odinstalaci postará MSIEXEC např.: c:\Instalace\Ph.msi /q

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím