Otázky a odpovede pre ekonomický systém POHODAotázka

Čo mám robiť, keď sa po inštalácii novej verzie zobrazí upozornenie "Na SQL serveri „názov SQL servera“ nezodpovedá verzii databázy „StwPh“ (2512) očakávaná verzia (2513). Chcete vytvoriť databázu požadovanej verzie?“

odpověď

Nová verzia programu POHODA, rel. 10400 vyžaduje novšiu verziu materskej databázy. Z tohto dôvodu je potrebné pred spustením programu materskú databázu zaktualizovať. 

Vyššie uvedené upozornenie potvrdíte tlačidlom Áno. Zobrazí sa sprievodca, v ktorom na ďalšej strane bude už predvyplnené pole SQL server (ide o názov SQL servera, ktorý slúži na prevádzku programu POHODA). Po stlačení tlačidla Ďalej sa zobrazí produkt a predvyplnená prípona materskej databázy. Prípona bude vyplnená iba v prípade, že je viac inštalácií programu POHODA na jednom SQL serveri. 

 

Stlačením tlačidla Ďalej sa vykoná aktualizácia príslušnej materskej databázy.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím