Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Otázky a odpovede pre ekonomický systém POHODAotázka

Při práci se sklady se mi nezobrazují Nákupní ceny. Jak mohu tuto chybu odstranit?

odpověď

V tomto případě se jedná o nastavení práv uživatele, pod kterým se do programu POHODA přihlašujete. Pro změnu práv je nutné se do programu přihlásit jako administrátor. Poté z nabídky Nastavení vyberete povel Přístupová práva, kde zvolíte uživatele, kterému chcete změnit nastavení úrovně práv. Poté v okně Nastavení práv uživatele rozbalte podnabídku Soubor/ Ostatní a zde zatrhněte pole Nákupní ceny. Pokud má uživatel nastavena práva k určité firmě, provádíte toto nastavení přímo v této větvi (Práva firmy), pokud tomu tak není, měníte práva pouze ve větvi Práva.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím