Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Otázky a odpovede pre ekonomický systém POHODAotázka

Pri spustení programu POHODA sa zobrazilo hlásenie "Došlo k vytvoreniu systémovej databázy a bolo nastavené východiskové heslo pre užívateľa Admin." Prečo došlo k zobrazeniu hlásenia a kde je predvolené heslo zapísane?

odpověď

Od verzie Leto 2019, rel. 12203 sme v rámci zabezpečenia systémovej databázy zaviedli východiskové heslo pre užívateľa Admin a tým aj aktiváciu prístupových práv pre sieťové varianty programu POHODA s licenčným číslom pre rok 2020.

K zobrazeniu hlásenia a požiadavke na predvolené heslo dochádza iba v ojedinelých prípadoch - pri spustení programu po prvotnej inštalácii, po inštalácii do nového adresára alebo opätovnom vytvorení systémovej databázy. Vaše východiskové heslo užívateľa Admin nájdete na dokumente Potvrdenie o licencii a zákazníckej podpore pre rok 2020 a v Zákazníckom centre v sekcii Licenčne čísla.

Po zadaní správneho hesla nasledujte dialógové okno pre zmenu východiskové hesla na vlastné heslo užívateľa Admin.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím