Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Otázky a odpovede pre ekonomický systém POHODAotázka

Chyba #3045 - Nelze použít. Soubor je již aktivní.

odpověď

Tato chyba souvisí s nesprávným nastavením Windows práv pro program POHODA.

Při spuštění programu

Práva pro program POHODA je nutné nastavit na aplikační adresář programu (např. C:\Program Files (x86)\Stormware\Pohoda).

  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku POHODA a vyberte Vlastnosti,
  2. Přepněte na záložku Sdílení, klikněte na rozšířené možnosti sdílení, dále na tlačítko Oprávnění
  3. Upravte/přidejte uživatele Everyone a přiřaďte mu Úplné řízení. Změny potvrďte.
  4. Dále přepněte na záložku Zabezpečení a klikněte na spodní tlačítko upravit.
  5. Upravte/přidejte uživatele Everyone a přiřaďte mu Úplné řízení. Změny potvrďte.
  • Pokud vyžadujete zvýšené zabezpečení, pak lze Úplné řízení složky nastavit pouze uživatelům, kteří budou s programem pracovat.

Při otevření účetní jednotky:

V agendě Soubor/Účetní jednotky vyberte levým kliknutím databázi, na které chcete provést údržbu. 

Volbou Databáze/Správa databází spustíte Průvodce správou databází. 
V sekci Rozsah nechejte Pouze aktuální účetní jednotka, v sekci Operace vyberte Údržba databáze a klikněte na tlačítko Další
Na druhé straně nechejte vše zatržené a znovu klikněte na Další
Na třetí straně zkontrolujte název účetní jednotky a pomocí tlačítka Další spusťte údržbu databáze.
Je pravděpodobné, že se v průběhu údržby zobrazí dialogové okno pro Zotavení databáze, to je nutné potvrdit.
Po provedení údržby dokončete průvodce.
Pokud Zotavení neproběhne úspěšně, spusťte Údržbu databáze ještě jednou.
 
Jak spustit údržbu databáze zjistíte také z videonávodu zde:
Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím