Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Otázky a odpovede pre ekonomický systém POHODAotázka

K čemu slouží volba Účtování na přelomu období… z nabídky Účetnictví/Uzávěrka?

odpověď

Tuto funkci využijete v případě, kdy potřebujete ještě nějakou dobu účtovat v účetnictví minulého roku, zároveň však potřebujete zapisovat doklady z nového účetního období. 
Volba Účtování v následujícím období bez datové uzávěrky na dialogovém okně Účtování na přelomu účetních období, které vyvoláte z nabídky Účetnictví/Uzávěrka, umožňuje účtovat v počátečních měsících nového roku, aniž by byl daňový rok uzavřen funkcí Datová uzávěrka. Po této volbě pracujete v účetní jednotce jako v režimu nového roku, tzn. nastaví se číselné řady dalšího roku, můžete vystavovat mzdy na další rok, přiznání k dani z přidané hodnoty apod. 
Účtování v novém roce je ve stavovém řádku označeno písmenem p za číslem roku (například 2014p znamená účtování v roce 2014 bez uzavření roku 2013). 
Budete-li poté zadávat doklad spadající do roku 2013, je nutné se do roku 2013 přepnout volbou Účtování v běžném účetním období, kterou naleznete v nabídce Účetnictví/Uzávěrka/Účtování na přelomu období… Na stavovém řádku bude poté zobrazen rok 2013.

V programu POHODA je možné pracovat vždy jen na přelomu dvou účetních období.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím