Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Otázky a odpovede pre ekonomický systém POHODAotázka

Vytvářím vydanou fakturu z přijaté objednávky prostřednictvím nabídky Záznam. Na objednávce se poté zobrazí příznak Vyřízeno, ale na záložce Doklady není zobrazena vazba na danou fakturu. Proč?

odpověď

Vazba na vydanou fakturu se nezobrazí, pokud je v objednávce vyplněn pouze horní formulář, tzn. že záložka Položky objednávky je prázdná. Po přenesení objednávky do vydané faktury se v tomto případě označí pouze sloupec Vyřízeno.

Pokud bude objednávka zadána prostřednictvím záložky Položky objednávky, označí se při přenesení objednávky do vydané faktury sloupec Přeneseno a na záložce Doklady již bude vazba na vydanou fakturu.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím