Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Otázky a odpovede pre ekonomický systém POHODAotázka

Jak program POHODA počítá průměrný čistý měsíční výdělek zaměstnance, který je uveden na tiskové sestavě Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ) při ukončení pracovního poměru?

odpověď

Průměrný měsíční výdělek se počítá závazným postupem dle § 356 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Výpočet průměrného měsíčního hrubého výdělku probíhá dle vzorce:
PMV = PHV x (TPD x 4,348)

PMV   průměrný měsíční hrubý výdělek
PHV    průměrný hodinový výdělek
TPD    týdenní pracovní doba zaměstnance
4,348  koeficient vyjadřující průměrný počet týdnů v měsíci

Průměrný čistý měsíční výdělek se zjistí z průměrného hrubého měsíčního výdělku po odečtení sociálního, zdravotního pojistného a zálohy na daň z příjmu fyzických osob vypočtených dle podmínek a sazeb platných v měsíci, v němž se průměrný čistý měsíční výdělek zjišťuje.  

Příklad:
PHV zaměstnance  je 150 Kč, TPD  je 5 dnů v týdnu po 8 hodinách, zaměstnanec podepsal prohlášení k dani z příjmů a uplatňuje daňové zvýhodnění na jedno dítě. Jaký bude PMV?

PMV (hrubý) = 150 x (5 x 8 x 4,348) = 26 088 Kč

Pojistné placené zaměstnancem
Zdravotní pojištění: 26 088  x 13,5 % =  3 522 Kč / 3 = 1 174Kč
Sociální pojištění: 26 088  x 6,5 % = 1 696 Kč

Základ daně  
26 088 Kč
Základ daně zaokrouhlen na 100 nahoru: 26 100 Kč
Záloha na daň (15 %): 3 915 - 2 570 (sleva na poplatníka) - 1 267 (daňové zvýhodnění na dítě) = 78 Kč

PMV (čistý) = 26 088 - 1 174 - 1 696 - 78 = 23 140 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím