Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Otázky a odpovede pre ekonomický systém POHODAotázka

Jak probíhá výpočet zdravotního pojištění v programu POHODA?

odpověď

Výpočet zdravotního pojištění probíhá v programu POHODA přesně podle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Z vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění se vypočte 13,5 % a výsledná hodnota se zaokrouhlí na koruny nahoru, což je celkový odvod zdravotní pojišťovně. Jedna třetina (4,5 %) z takto vypočtené částky se strhne zaměstnanci, opět zaokrouhleno na koruny nahoru. Rozdíl mezi celkovou výši pojistného a částkou, která je strhnuta zaměstnanci, tvoří pojistné hrazené zaměstnavatelem (9 %).

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím

Podobné otázky