Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Otázky a odpovede pre ekonomický systém POHODAotázka

Poníží program POHODA automaticky závazky vůči FÚ o výši přeplatků, které vznikly z titulu ročního zúčtování záloh DzP zaměstnanců?

odpověď

Volbou v agendě Nastavení/Globální nastavení v sekci Mzdy se můžete rozhodnout, zda chcete odvod záloh na daň ponižovat o přeplatky z ročního zúčtování, nebo zda nechcete zálohy na daň ponižovat o přeplatky a celková výše přeplatků Vám bude vrácena finančním úřadem na základě Vaši žádosti. V tomto případě se na celou částku přeplatků z ročního zúčtování vytvoří ostatní pohledávka.

V případě, že tedy bude před zaúčtováním mezd za měsíc, ve kterém byly přeplatky zaměstnancům vypláceny, volba Ponižovat zálohy na daň o přepl. z RZ v Globálním nastavení zatržená, tak v měsíci, kdy zaměstnancům vracíte přeplatky z ročního zúčtování se automaticky po zaúčtování mezd poníží zálohy na daň z příjmů, které odvádíte za zaměstnance o výši přeplatků. Výše přeplatku, která náleží zaměstnanci, je uvedena v agendě Mzdy/příslušný měsíc na záložce Čistá mzda v poli Roční zúčtování. V měsíci, ve kterém proplácíte zaměstnancům přeplatky, mohou nastat dvě situace:

1) Jestliže v daném měsíci jsou přeplatky vyšší než zálohy na daň z příjmů, vytvoří se závazek v agendě Fakturace/Ostatní závazky, jehož celková hodnota bude vyčíslena na 0 Kč. Na záložce Položky dokladu bude rozepsána záloha na daň z příjmů v kladné hodnotě a ve stejné výši přeplatek v záporné hodnotě. Závazky na FÚ se budou v dalších měsících ponižovat o výši neuplatněných přeplatků.

Pokud vznikne i nárok na daňový bonus, nevytvoří se ostatní závazek, ale pohledávka v agendě Fakturace/Ostatní pohledávky, jejíž výsledná hodnota bude dána výší daňového bonusu. Na záložce Položky dokladu se rozepíše záloha na daň z příjmů záporně, ve stejné výši přeplatek kladně a daňový bonus v kladné hodnotě.

2) Jestliže výše přeplatků je nižší než zálohy na daň z příjmů v daném měsíci, vytvoří se ostatní závazek v agendě Fakturace/Ostatní závazky, který je ponížen o hodnotu přeplatků.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím