Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Otázky a odpovede pre ekonomický systém POHODAotázka

Jak mohu daňově odepsat nehmotný majetek?

odpověď

NM evidovaný od 1.1.2001 
Nehmotný majetek se odepisuje podle účetních odpisů, které se zaúčtují jako daňové. Při účtování postupujte následovně: v poli Způsob odpisu zadejte typ Pouze účetní odpis a k majetku přiřaďte v poli Plán příslušný odpisový plán. Na záložce Majetkové operace je nutné mít zadanou daňovou předkontaci.

NM evidovaný od 1.1.2004 
U nehmotného majetku evidovaného od 1.1.2004 lze zvolit v poli Způsob odpisu: NM software (48 měsíců), NM zřizovací výdaje (60 měsíců), NM audiovizuální (18 měsíců), NM ostatní (72 měsíců), NM individuální. 

NM evidovaný od 1.1.2005
U nehmotného majetku typu NM - software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje se zkracuje od 1.1.2005 doba odpisování na 36 měsíců.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím