Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Otázky a odpovede pre ekonomický systém POHODAotázka

Mohu ručně upravit daňové, případně účetní odpisy?

odpověď

Ano, k ruční úpravě použijte sloupeček +/- (tzv. korekce) na záložce Daňové odpisy, popř. Účetní odpisy v agendě Majetek. Pokud je korekce zadaná v období před aktuálním účetním období, není nutné provádět v aktuálním roce žádné úpravy. Pokud ale zadáte korekci v aktuálním roce, ovlivní výši daňových odpisů, základ pro výpočet daně nebude korektní. Hodnotu kladné korekce odúčtujte v agendě Interní doklady u daňových odpisů a naúčtujte do nedaňových, o hodnotu záporné korekce můžete navýšit daňové odpisy zaúčtováním v agendě Interní doklady. Zadaná korekce ovlivní daňové odpisy v posledních letech odpisování. 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím