Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Otázky a odpovede pre ekonomický systém POHODAotázka

Nehmotný majetek je již daňově odepsán, ale je stále evidován v majetku účetní jednotky. Mohu provést u tohoto majetku technické zhodnocení?

odpověď

Ano, toto technické zhodnocení v agendě Majetek zvolíte u daného majetku záložku Majetkové operace. V tabulce zadáte nový záznam, kde ve sloupci Operace vyberete typ Technické zhodnocení. Dále zadáte datum a částku technického zhodnocení. Na záložce "Odpisovat min." se vygeneruje doba odpisování. Technické zhodnocení zvyšuje vstupní cenu nehmotného majetku. Odepisuje se ze zvýšené vstupní ceny snížené o již uplatněné odpisy od měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo technické zhodnocení ukončeno.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím