Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Otázky a odpovede pre ekonomický systém POHODAotázka

Nehmotný majetek se začíná odepisovat v měsíci následujícím po zařazení do užívání. Je to tak správně?

odpověď

Ano. Pro nehmotný majetek ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 32a odst. 5 platí, že se daňový odpis vypočte s přesností na kalendářní měsíce počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování, tzn. uvedení majetku do užívání.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím