Otázky a odpovede pre ekonomický systém POHODAotázka

Daňová kalkulačka počítá špatně. Příklad: celková částka 92 100,--, kalkulačka vypočítala základ 80 090,16 a DPH 15% 12 009,84. Ručně na kalkulačce jsme spočítali 15% DPH ze základu tj. z 80 090,16 částkou 12 013,52. Jedná se o rozdíl 3,68 Kč.

odpověď

Daňová kalkulačka počítá dle platné legislativy. Musíte si uvědomit, zda zapisujete doklad, který má vyčíslen základ a sazbu daně, nebo pouze celkovou částku a sazbu. V uvedených případech se chybějící údaj dopočítává rozdílně.  

§ 37 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty říká, že „Daň může plátce vypočítat z úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně, nebo částky zjištěné podle §36 odst. 6 která je včetně daně, a koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je číslo 21 v případě základní sazby daně nebo číslo 15 v případě snížené sazby daně a ve jmenovateli součet údaje v čitateli a čísla 100, vypočtený koeficient se zaokrouhlí na čtyři desetinná místa, vypočtená daň se může zaokrouhlit na celé koruny. Cena bez daně se pro účely tohoto zákona dopočte jako rozdíl částky za zdanitelné plnění obsahující daň a vypočtené daně po případném zaokrouhlení.“

Příklad: DPH = koeficient * celková výše 
Koeficient = 15/(100+15) = 0,13043 = 0,1304 po zaokrouhlení
DPH = 0,1304 * 92 100 = 12 009,84
Základ bez DPH = částka celkem - DPH = 92 100,00 - 12 009,84 = 80 090,16 Kč

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím