Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Otázky a odpovede pre ekonomický systém POHODAotázka

Do Přiznání DPH se mi neuplatnila částka daně z přidané hodnoty z vystaveného opravného daňového dokladu?

odpověď

Opravný daňový doklad nevstupuje do Přiznání DPH podle Data zdanitelného plnění jako faktura, ale na základě data uvedeného v poli Uplat. DPH, které vyplníte po potvrzení převzetí opravného daňového dokladu odběratelem. 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím