Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Otázky a odpovede pre ekonomický systém POHODAotázka

Jak mohu v programu POHODA upravit skladové zásoby o inventární přebytky a schodky?

odpověď

V agendě Sklady/Inventura zvolte povel Sestavení inventury… z nabídky Záznam/Operace. Tento povel vytvoří seznam inventarizovaných zásob s uvedením evidovaného stavu v programu POHODA ke zvolenému datu sestavení. Pokud se liší skutečný stav zásob od stavu evidovaného v programu POHODA, upravte tento stav v poli Skutečnost. 
Zaúčtování přebytků, popř. manka proveďte přes nabídku Záznam/Operace/Zaúčtování inventury… Tímto povelem dojde k vytvoření příjemky (pro přebytky), resp. výdejky (pro manka), které ovlivní stav dané zásoby v agendě Zásoby.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím