Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Otázky a odpovede pre ekonomický systém POHODAotázka

Jak provedu načtení seznamu studentů do programu POHODA EDU?

odpověď

Import studentů můžete provést pomocí Průvodce importem studentů, který vyvoláte přes nabídku Soubor/Datová komunikace volbou Import studentů

V průvodci pomocí tlačítka Procházet vyberete zdorojový textový soubor (*.txt), ze kterého chcete data studentů importovat. 

Data v textovém souboru musí respektovat následující pravidla:

 • kódování souboru musí být Windows-1250 (CP-1250), nebo musí být texty bez diakritiky
 • jeden řádek = jeden student
 • jednotlivá data v řádku jsou oddělená středníkem ;
 • pořadí dat každého studenta na řádku je následující:
  Přihlašovací jméno;IČ Firmy;Firma;Heslo;
 • Příklad:
  student01;11223344;Svoboda;ewr59a
 • K vytvoření souboru doporučujeme použít MS Excel nebo jiný tabulkový procesor, který má možnost exportu do formátu CSV
  po exportu je nutné změnit koncovku souboru na *.txt a případně zkontrolovat/změnit kódování

Kliknutím zde, si můžete stáhnout vzorový soubor, který obsahuje data oddělena středníkem a to ve výše uvedeném pořadí.

V průvodci je dále nutné zvolit požadovaný typ účetnictví a také předvolby nastavení práv pro importované studenty:

Na poslední straně průvodce můžete zkontrolovat průběh importu studentů, popř. si můžete záznam o průběhu vytisknout nebo uložit.

Kliknutí na tlačítko Dokončit ještě zobrazí dialog týkající se smazání logovacího souboru kvůli vypsaným heslům:

Na základě provedeného importu studentů, bude pro každého studenta založena v programu jeho firma a přístupová práva do uvedené firmy. 

Po přihlášení do programu může student editovat hlavičku svojí jednotky podle potřeby.

 • Doporučujeme neměnit pole IČ.
Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím