4.1 Vyvolanie vlastností objektu

Vlastnosti objektu môžete nastavovať po jeho vybraní (viď kapitola Základné vedomosti) a stlačení klávesovej skratky ALT+ENTER, prípadne povelom Vlastnosti z miestnej ponuky, ktorá sa objaví po stlačení pravého tlačidla myši nad objektom. Vlastnosti môžete tiež vyvolať kliknutím myši nad objektom.

Dvojitým kliknutím myši na objekt vyvoláte jeho vlastnosti.

Dialógové okno Vlastnosti objektu je podľa typu objektu rozdelené na niekoľko záložiek. Podrobný popis každej záložky, ktorá sa môže pri niektorých z objektov objaviť, je uvedený ďalej v tejto kapitole.