4.13 Záložka Čiarový kód

413_1.png

Na tejto záložke vyberiete kódovanie a veľkosť čiarového kódu, ktoré sú tu zadané podľa príslušnej normy.

Veľkosť objektu čiarový kód je možné nastaviť len podľa príslušnej normy.

Najprv je samozrejme potrebné vybrať na záložke s rovnakým názvom príslušné pole, z ktorého hodnôt má byť čiarový kód vytvorený.

413_2.bmp

Pripomíname, že ak meníte v návrhu zostavy proporcie objektu čiarový kód, automaticky sa mení i nastavenie veľkosti čiarového kódu. To znamená, že nie je možné nastaviť inú než normou uznanú veľkosť čiarového kódu.