Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

4.2 Záložka Čiara

42_1.png
Ak chcete do návrhu vložiť šikmú čiaru, vo Vlastnostiach objektu zaškrtnite pole rovnakého názvu.

Na záložke Čiara môžete nastaviť vzhľad čiary. Prostredníctvom prepínača vyberiete jej silu a z výklopného zoznamu môžete zvoliť farbu čiary. Ak zaškrtnete prepínač Šikmá čiara, je možné po potvrdení nastavenia tlačidlom OK čiaru natiahnuť pomocou jej značky i šikmo.

Čiara môže presahovať cez viac sekcií.

Čiara je spolu s rámčekom jedným z dvoch objektov, ktoré môžu presahovať cez viac sekcií návrhu tlačovej zostavy.

42_2.png