Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

4.3 Záložka Rámček

43_1.png

Na tejto záložke môžete nastaviť vzhľad rámčeka. Rovnako ako pri čiare je možné nastaviť silu a farbu čiary ohraničujúcu rámček. Ďalej je možné po zaškrtnutí pola Vyfarbiť v oddiele Plocha nastaviť prostredníctvom výklopného zoznamu farbu výplne rámčeka. V poslednom oddiele je možné určiť i jeho tvar.

Ak chcete do návrhu vložiť oválny rámček, zvoľte vo Vlastnostiach objektu príslušný prepínač a doplňte polomery zaoblenia.

Užívateľ si môže zvoliť medzi obdĺžnikom, elipsou a oválom. Obdĺžnik, resp. elipsu musí zvoliť i v prípade, že chce do návrhu tlačovej zostavy vložiť štvorec, resp. kruh. Ak chce vložiť do návrhu ovál, musí zadať do položiek X a Y polomery zaoblenia. Zaoblenie sa nastavuje deviatou značkou vpravo hore na objekte v jednotkách 0,1 mm. Východiskové nastavenie zaoblenia je (10,10).

68_3.bmp

Ak je zaškrtnuté pole Neuzatvárať pri pretečení cez stránku, neukončuje sa pri tlači zostavy rámček na konci stránky a plynule pokračuje na ďalšej strane.

Zatiaľ je táto voľba platná len pre obdĺžnik.
Ak nechcete uzatvárať rámček pri prechode na ďalšiu stránku, zaškrtnite vo Vlastnosti objektu pole Neuzatvárať pri pretečení cez stránku.

43_3.png

Rámček môže presahovať cez viac sekcií.

Rámček môže rovnako ako čiara presahovať viac sekcií, čo je možné využiť napríklad pri vytváraní tlačív či formulárov, ale i ostatných zostáv.

43_4.png

43_5.bmp

Rámček je možné nastaviť i pre databázové, textové a súčtové pole.

Záložku Rámček je možné nájsť i vo Vlastnostiach objektu Databázové pole, Textové pole a Súčtové pole. V tomto prípade je možné rovnakým spôsobom ako v predchádzajúcom prípade nastaviť rámček, avšak iba okolo príslušného pola.

43_6.png

Na to, ako bude rámček vyzerať, má vplyv i zaškrtnutie možnosti Do okienok na záložke Písmo, ktorá je popísaná nižšie. V prípade zaškrtnutia vyššie uvedeného pola bude obsah textového, databázového či súčtového pola rozdelený do okienok. Okienka budú zobrazené len vtedy, keď bude na záložke Rámček nastavená sila čiary.