4.14 Záložka QR kód

414_1.png

Na tejto záložke môžete určiť nasledujúce vlastnosti zobrazovaného QR kódu:

414_2.png

V sekcii Nastavenie môžete v poli Korekcia chýb určiť, koľko sektorov z kódu bude rezervovaných ako opravné. Čím vyššia je hodnota korekcie, tým sa znižuje riziko jeho nečitateľnosti. Hodnota korekcie chýb má vplyv na kapacitu kódu, čím vyššia korekcia, tým menej kód obsiahne. Prostredníctvom pola Tichá zóna môžete nastaviť šírku „okraja“ kódu. Tento okraj je dôležitý pre rozoznanie kódu od ostatných prvkov na zostave. Čím je okraj širší, tým je jednoduchšie jeho načítanie. Odporúčame minimálne hodnotu 4. Pole Verzia určuje kapacitu QR kódu. Voľba Automaticky dopočítava hodnotu verzie podľa zvolených vlastností.

V sekcii Kódovanie sa môžete rozhodnúť pre UTF-8 alebo Binárny režim. UTF-8 používa premennú dĺžku znaku, a to od 1 bytu až do 6 bytov. Bol navrhnutý pre spätnú kompatibilitu s ASCII, s ktorým má tak totožný spôsob kódovania 1-bytových znakov. Je odporúčaný pre väčšinu použití. Pri Binárnom režime je možné pre vopred dané hodnoty kódu použiť i Numerický (znaky 0–9), Alfanumerický (0–9, A–Z, medzera, $, %, *, +, -, ., /,:) i Byte (kódovaná stránka ISO 8859-1).

V sekcii Rámček je možné nastaviť hrúbku a farbu čiary rámčeku, ktorý ohraničí QR kód. Tento rámček bude obtekať zvonka „tiché zóny“.