Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

4.9 Záložka Text

49_1.png

Na tejto záložke môžete vložiť, opraviť alebo vymazať text pre objekt textového pola a taktiež nastaviť ďalšie vlastnosti tohto pola.

CTRL+ENTER vloží nový riadok do textového pola.

Ak vkladáte do návrhu tlačovej zostavy nové textové pole, bude v obsahu záložky Text uvedené „Sem napíšte požadovaný text“. Ak začnete písať, bude tento obsah prepísaný vašim textom. Zapisovaný text je v obsahu textu uvedený štandardne v jednom dlhom riadku, ale užívateľ má možnosť rozdeliť ho prostredníctvom klávesovej skratky CTRL+ENTER na viac riadkov.

49_2.png

Textové pole môže okrem jednoduchého textu obsahovať i databázové pole, premenné a vzorce (viď záložka Pole). Vkladanie týchto údajov do obsahu textu umožní zaškrtnutie pola Povoliť. V tejto chvíli sa vysvieti tlačidlo Vložiť, prostredníctvom ktorého môžete vyššie uvedené údaje v dialógovom okne Vložené pole vybrať a vložiť na miesto kurzora.

49_3.png

V prípade, že máte označený v obsahu textu nejaký text, novo vložené pole tento text nahradí.

Tlačidlo Vložiť nemožno použiť, ak je kurzor nastavený na niektorom z vložených polí. V tomto prípade môžete použiť tlačidlo Vlastnosti, ktorým opäť v dialógovom okne Vložené pole môžete zmeniť vložené pole alebo je potrebné len jeho formátovanie. Názov pola, na ktorom stojí kurzor, je uvedený v šedom poli pod tlačidlom.

Pole Vynechať prázdne riadky príde vhod, ak vkladáte viac polí do textu, a nechcete, aby bola v zostave vytlačená medzera, ak je hodnota jedného z vložených polí prázdna. Použitie vidieť napríklad pri adrese odberateľa v tlačovej zostave Faktúra.

Nasledujúce obrázky demonštrujú, ak bude vyššie uvedené textové pole zobrazené, ak hodnota FA.Jmeno (meno) bude alebo nebude uvedená.

49_4.png

49_5.png

Ak zaškrtnete pole ENTER, bude znak konca riadku zamenený textom zadaným v poli napravo od zaškrtnutia ENTER. Ako už bolo uvedené vyššie, znak pre koniec riadku vložíte do obsahu textu prostredníctvom klávesovej skratky CTRL+ENTER. Použitie tejto možnosti budeme demonštrovať na nasledujúcom príklade. Opäť využijeme textové pole z tlačovej zostavy Faktúra, v ktorom je umiestnená adresa odberateľa. Pred vložené pole FA.Firma napíšeme text „Adresa:“, zaškrtneme pole ENTER a do nasledujúceho pola uvedieme čiarku a medzeru. Výsledok je taký, že text je v tlačovej zostave zobrazený v jednom riadku a položky sú oddelené čiarkou s medzerou (viď nasledujúce obrázky).