Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Kategórie školení

Chcete sa zúčastniť nášho školenia a váhate s výberom konkrétneho kurzu? Pomôcť vám môže rozdelenie kurzov do jednotlivých kategórií podľa potrebných vstupných znalostí alebo skúseností. Pokúste sa zaradiť do jednej z nasledujúcich kategórií a svoj kurz nájdete jednoducho.

Ako postupovať?

  •  zhodnoťte svoje znalosti
  •  vyberte príslušnú kategóriu
  •  pozrite sa na naše odporúčanie
Kategória A
Vaše znalosti:
Nemám žiadne praktické skúsenosti s prácou na počítači a neovládam Windows.
 
Naše odporúčanie:
Skôr ako sa pustíte do poznávania nášho programu alebo aplikácie, zoznámte sa najskôr s obsluhou svojho počítača všeobecne a s ovládaním Windowsu. Následne si môžete pozrieť naše bezplatné e-learningové kurzy pre začiatočníkov:
 
Kategória B
Vaše znalosti:
S počítačom i Windowsom pracujem bez problémov, program POHODA zatiaľ nepoznám.
 
Naše odporúčanie:
Vyberte si z našich kurzov pre nových užívateľov:
 
Pred začiatkom kurzu nevykonávame žiadne testy požadovaných minimálnych znalostí. Je teda na vašom zvážení, či je pre vás daný kurz vhodný a bude pre vás prínosom.
Váhate pri výbere správneho školenia? Pomôžeme vám zostaviť individuálny vzdelávací plán z našich kurzov – kontaktujte nás na 02 59 429 911 alebo kurzy@stormware.sk.