eKasa - informácie pre výrobcov


Spoločnosť STORMWARE s.r.o. vytvorila a integrovala komunikačné rozhranie programu POHODA s jednoduchou možnosťou napojenia na online registračné pokladnice. Zaintegrovaním tohto komunikačného rozhrania do vášho ORP riešenia získate veľkú skupinu potencionálnych zákazníkov používajúcich program POHODA na predaj a fakturáciu bez nutnosti čakania na integráciu natívneho protokolu do programu POHODA.

Partnerom, ktorí sa rozhodnú pre integráciu, poskytujeme bezplatne program POHODA na testovacie účely počas celej doby a plnú podporu produktu POHODA, pomoc pri integrácii komunikačného rozhrania a prezentáciu partnerského riešenia na našich webových stránkach.

Na získanie testovacej verzie programu POHODA na účely vývoja vlastného riešenia a jeho podpory nás prosím kontaktujte ekasa@stormware.sk.

Výhody integrácie komunikačného rozhrania

Rozšírenie okruhu potencionálnych zákazníkov, ktorí používajú ekonomický a informačný systém POHODA a cez tento systém vedú kompletné skladové hospodárstvo, účtovníctvo a ostatné firemné procesy. Zákazníci sa rozhodujú o kúpe konkrétneho ORP na základe toho, aký ORP podporuje ich informačný systém. Takto môžete výrazne ovplyvniť ich rozhodnutie.
Jednoduchá integrácia vstupného (request) a výstupného (response) XML súboru z programu POHODA.
Štruktúra XML súborov má z veľkej časti podobnú štruktúru ako rozhranie eKasa finančnej správy, takže je ľahko implementovateľná.
Sami sa rozhodnete, ktoré príkazy budete podporovať.

Popis komunikačného rozhrania

  • Program POHODA do vybraného adresára vytvorí XML vstupný súbor (Požiadavka, Request) v štruktúre podobnej integračnému rozhraniu systému eKasa.
  • Vaše riešenie (napr. tlačový manažér) spracuje tento XML vstupný súbor a pošle naspäť pre program POHODA XML výstupný súbor (Odpoveď, Response) v predpísanej štruktúre XML.

XSD definícia XML štruktúry

História zmien

Popis histórie zmien integračného rozhrania
Verzia dokumentu
Dátum zmeny
Popis zmeny
1.4
27.05.2022
- Element „ReceiptData“ bol rozšírený o atribút „Rounding“ (podkapitola 4.1.2), tiež príklady v kapitole 7.12.
- Atribút „Amount“ obsahuje po novom celkovú čiastku dokladu vrátane zaokrúhlenia.
1.3
07.06.2021
Element „Item“ bol rozšírený o voliteľný atribút „RP“ – tlač textu recyklačného poplatku pri predaji elektrozariadení (podkapitola 4.1.3).
1.2
06.06.2020
Pri uplatnení jednoúčelového poukazu bol do položky „Item“ pridaný atribút „VoucherNumber“, ktorý je nepovinný. Užívateľ ho v programe môže vyplniť v poli „eKasa č. poukazu“ (podkapitola 4.1.3).
1.1
06.06.2019
- Po spracovaní výstupného XML (odpoveď/response) z ORP programom POHODA je tento súbor zmazaný.
- Pre povolenie predaja na eKasu bol pridaný CheckBox s názvom „Zapnúť eKasu“ v agende Nastavenie/Globálne nastavenie sekcia eKasa
- Bol pridaný mechanizmus kontroly vytvárania vstupných XML (požiadavka/request) súborov programom POHODA aby nedochádzalo k prepísaniu vstupného súboru inou inštanciou POHODY pred spracovaním odpovede.
- Bol pridaný príkaz na otestovanie komunikácie s ORP. Tlačidlo na otestovanie spojenia sa nachádza v agende Nastavenie/Hardware.
- Bol pridaný príkaz na odoslanie offline dokladov z ORP. Tlačidlo na odoslanie offline dokladov cez ORP na Finančnú správu sa nachádza v agende Nastavenie/Hardware.
- Do agendy Predajky sa ukladá Unikátny identifikátor dokladu (stĺpec „eKasa ID) a Overovací kód podnikateľa (Stĺpec “eKasa OKP) pre prípad vrátenia.
- Do agendy Predajky a agendy Zásoby bolo pridané pole typu vrátenia (stĺpec v položkách „eKasa typ vrátenia“) a výstup pre ORP bol rozšírený o nové typy vrátenia vrátený obal, výmena poukazu.
- Odpoveď z ORP pre program POHODA bol rozšírený o možnosť poslania varovania pre užívateľa atribút "EkasaWarningText" alebo poslanie chyby atribút "EkasaErrorText". Text uvedený v atribúte za zobrazí užívateľovi v programe pohoda pri spustení komunikácie s ORP.
- Do agendy Nastavenie/Hardware bolo pridané tlačidlo pre dennú uzávierku. XML komunikácia bola rozšírená o príkaz dennej uzávierky.
- Bola pridaná funkcia tlače paragónu. V prípade tlače paragónu sa do vstupného XML súboru (požiadavka/request) vypĺňajú atribúty „Paragon“, „ParagonNumber“ a „ParagonDate“.
- XSD schéma bola rozšírená o atribúty „CustomerId“ a „CustomerIdType“, ktoré môžete využiť vo svojom riešení. Zatiaľ ich program POHODA do vstupného request súboru nevypĺňa. To bude predmetom ďalších update programu ale môžete mať na to systém pripravený.
1.0
06.03.2019
Vytvorenie prvej verzie dokumentu