Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii

eKasa - informácie pre výrobcov


Spoločnosť STORMWARE s.r.o. vytvorila a integrovala komunikačné rozhranie programu POHODA s jednoduchou možnosťou napojenia na online registračné pokladnice. Zaintegrovaním tohto komunikačného rozhrania do vášho ORP riešenia získate veľkú skupinu potencionálnych zákazníkov používajúcich program POHODA na predaj a fakturáciu bez nutnosti čakania na integráciu natívneho protokolu do programu POHODA.

Partnerom, ktorí sa rozhodnú pre integráciu, poskytujeme bezplatne program POHODA na testovacie účely počas celej doby a plnú podporu produktu POHODA, pomoc pri integrácii komunikačného rozhrania a prezentáciu partnerského riešenia na našich webových stránkach.

Na získanie testovacej verzie programu POHODA na účely vývoja vlastného riešenia a jeho podpory nás prosím kontaktujte ekasa@stormware.sk.

Výhody integrácie komunikačného rozhrania

Rozšírenie okruhu potencionálnych zákazníkov, ktorí používajú ekonomický a informačný systém POHODA a cez tento systém vedú kompletné skladové hospodárstvo, účtovníctvo a ostatné firemné procesy. Zákazníci sa rozhodujú o kúpe konkrétneho ORP na základe toho, aký ORP podporuje ich informačný systém. Takto môžete výrazne ovplyvniť ich rozhodnutie.
Jednoduchá integrácia vstupného (request) a výstupného (response) XML súboru z programu POHODA.
Štruktúra XML súborov má z veľkej časti podobnú štruktúru ako rozhranie eKasa finančnej správy, takže je ľahko implementovateľná.
Sami sa rozhodnete, ktoré príkazy budete podporovať.

Popis komunikačného rozhrania

  • Program POHODA do vybraného adresára vytvorí XML vstupný súbor (Požiadavka, Request) v štruktúre podobnej integračnému rozhraniu systému eKasa.
  • Vaše riešenie (napr. tlačový manažér) spracuje tento XML vstupný súbor a pošle naspäť pre program POHODA XML výstupný súbor (Odpoveď, Response) v predpísanej štruktúre XML.

XSD definícia XML štruktúry

Na stiahnutie:

XSD Schéma na stiahnutie

História zmien

Popis histórie zmien integračného rozhrania
Verzia dokumentu
Dátum zmeny
Popis zmeny
1.0
06.03.2019
Vytvorenie prvej verzie dokumentu
1.1
06.06.2019
- Po spracovaní výstupného XML (odpoveď/response) z ORP programom POHODA je tento súbor zmazaný.
- Pre povolenie predaja na eKasu bol pridaný CheckBox s názvom „Zapnúť eKasu“ v agende Nastavenie/Globálne nastavenie sekcia eKasa
- Bol pridaný mechanizmus kontroly vytvárania vstupných XML (požiadavka/request) súborov programom POHODA aby nedochádzalo k prepísaniu vstupného súboru inou inštanciou POHODY pred spracovaním odpovede.
- Bol pridaný príkaz na otestovanie komunikácie s ORP. Tlačidlo na otestovanie spojenia sa nachádza v agende Nastavenie/Hardware.
- Bol pridaný príkaz na odoslanie offline dokladov z ORP. Tlačidlo na odoslanie offline dokladov cez ORP na Finančnú správu sa nachádza v agende Nastavenie/Hardware.
- Do agendy Predajky sa ukladá Unikátny identifikátor dokladu (stĺpec „eKasa ID) a Overovací kód podnikateľa (Stĺpec “eKasa OKP) pre prípad vrátenia.
- Do agendy Predajky a agendy Zásoby bolo pridané pole typu vrátenia (stĺpec v položkách „eKasa typ vrátenia“) a výstup pre ORP bol rozšírený o nové typy vrátenia vrátený obal, výmena poukazu.
- Odpoveď z ORP pre program POHODA bol rozšírený o možnosť poslania varovania pre užívateľa atribút "EkasaWarningText" alebo poslanie chyby atribút "EkasaErrorText". Text uvedený v atribúte za zobrazí užívateľovi v programe pohoda pri spustení komunikácie s ORP.
- Do agendy Nastavenie/Hardware bolo pridané tlačidlo pre dennú uzávierku. XML komunikácia bola rozšírená o príkaz dennej uzávierky.
- Bola pridaná funkcia tlače paragónu. V prípade tlače paragónu sa do vstupného XML súboru (požiadavka/request) vypĺňajú atribúty „Paragon“, „ParagonNumber“ a „ParagonDate“.
- XSD schéma bola rozšírená o atribúty „CustomerId“ a „CustomerIdType“, ktoré môžete využiť vo svojom riešení. Zatiaľ ich program POHODA do vstupného request súboru nevypĺňa. To bude predmetom ďalších update programu ale môžete mať na to systém pripravený.