Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Nadštandardné sklady

Systém POHODA E1 obsahuje okrem základnej funkčnosti pre oblasť skladov a zásob aj pokročilé funkcie. Na svoje si tak prídu náročnejší užívatelia, ktorí potrebujú rýchly prístup k detailnejším informáciám.

Údaje o nákupoch a predajoch pekne spolu

Priamo na skladovej karte zásoby nájdete detailný prehľad o minulých nákupoch. Pri samotnom prenose zásoby do dokladu vám POHODA ponúkne tiež prehľad o predchádzajúcich predajoch. Tieto informácie vám uľahčia rozhodovanie o prípadnej zmene ceny a navyše nemusíte sa prepínať do iných agend. Samozrejme, priamo z týchto prehľadov vedie cesta k príslušnej faktúre, príjemke alebo výdajke.

Zásobe môžete priradiť neobmedzené množstvo zviazaných zásob – napríklad tovar, ktorý pridávate k nákupu v rámci predajnej akcie. Pri vyskladnení sa potom predávaná položka automaticky vloží do dokladu spolu so všetkými zviazanými zásobami.

Dodávateľské údaje priamo na skladovej karte

Skladovým zásobám môžete priradiť viac dodávateľov. Keď jedného zvolíte ako východiskového a príslušná zásoba klesne pod stanovené minimálne množstvo na sklade, pomocou funkcie na automatické objednanie ju môžete priamo doobjednať. Pri zložených zásobách POHODA E1 do objednávky zahrnie jednotlivé položky, z ktorých sa zásoby skladajú. A to buď všetky položky alebo len chýbajúce.

Na príslušnej skladovej karte máte pri jednotlivých dodávateľoch dokonalý prehľad o nákupných cenách, dodacích lehotách, čiarových a objednávacích kódoch a ďalších údajoch o danej položke. Vďaka tomu môžete dodávateľov triediť a porovnávať.

Množstvo užitočných funkcií

Rozšírenie agend o vlastné pole použitím voliteľných parametrov

Využitie viacerých merných jednotiek na jednej skladovej položke s príslušnými čiarovými kódmi

Prehľad o komponentoch výrobkov (vrátane evidenčných čísel) a ich úprava priamo vo výrobných listoch

Automatické spúšťanie XML komunikácie na prenos údajov medzi e‑shopom a programom POHODA

Čo zákazník, to individuálna cena

Predávate ten istý výrobok alebo tovar zákazníkom za odlišnú cenu? Aby ste ju nemuseli zakaždým sledovať, pri výpočte konkrétnych zliav POHODA E1 využíva okrem základnej predajnej ceny (ako v radoch POHODA a POHODA SQL) aj ľubovoľné vedľajšie predajné ceny.

V praxi to znamená, že si na základe vedľajších cien a zliav vytvoríte niekoľko cenových hladín (napríklad maloobchodnú, veľkoobchodnú, v CZK, atď.), ktoré potom priradíte jednotlivým zákazníkom.

Synchronizácia údajov medzi jednotlivými skladmi

Predstavte si, že potrebujete upraviť nejaký údaj na skladovej položke. Táto zmena sa prejaví aj v množstve súvisiacich záznamov, a to vo všetkých využívaných skladoch. Aby ste ich všade nemuseli upravovať ručne, POHODA sama aktualizuje skladové karty a ceny podľa vzorového skladu.

Zahraničná mena a názvy

K obchodovaniu so zahraničnými štátmi zákonite patrí používanie nákupných cien v cudzej mene a cudzojazyčných názvov tovaru na dokladoch. V programe POHODA preto nemusíte používať len slovenské názvy.

Prepracovanejšie inventúry

Najvyšší rad systému POHODA má prepracovanejšie funkcie aj v oblasti spracovania inventúr. Výnimkou tak nie je zostavenie inventúry pre konkrétne evidenčné čísla, pre viac skladov súčasne a uchovávanie predchádzajúcich inventúr pre opätovné zobrazenie.