Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Akcia platí do 31.12. 2020 pri nákupe aplikácie mPOHODA Basic

6.3 Peňažný denník

Peňažný denník môžete využiť ako hlavnú knihu jednoduchého účtovníctva. Denník umožňuje zápis dokladov z bežného alebo nasledujúceho účtovného obdobia. Do daňového základu dane z príjmov sa zahŕňajú iba doklady z bežného účtovného obdobia.

Zápisy do denníka

Účtovné doklady rozdeľujeme v peňažnom denníku na Príjem, VýdajPrevod. Zápisy typu PríjemVýdaj vytvára POHODA v peňažnom denníku automaticky, akonáhle sa uložia doklady v agendách BankaPokladňa na základe nastavenej predkontácie. Pre bankové a pokladničné doklady, ktoré generujete likvidáciou pohľadávok a záväzkov, vypĺňajte predkontáciu už v agendách faktúr, ostatných pohľadávok a záväzkov.

Priame zápisy do agendy Peňažný denník sa vykonávajú iba pri doklade typu Prevod a pri oprave a rozúčtovaní jednotlivých riadkov denníka. Väčšina práce sa teda presúva do agend BankaPokladňa.

Zaúčtovanie dokladu do viacerých riadkov denníka

Účtovný doklad môžete rozúčtovať dvoma spôsobmi:

  • V položkových agendách (Pokladňa, Banka) je možné na každej položke dokladu uviesť inú predkontáciu pre zaúčtovanie. Pre každú z nich sa vygeneruje samostatný riadok v peňažnom denníku.
  • Ak nie je možné alebo vhodné rozúčtovať prvotný doklad, rozúčtujte priamo riadok peňažného denníka.

Zaúčtovanie dokladu do viacerých riadkov denníka

Rozúčtovanie dokladov

Povel Záznam/Rozúčtovanie umožní rozúčtovať aktuálny riadok peňažného denníka na viac riadkov. Po vyvolaní povelu sa založí nový záznam denníka s hodnotami pôvodného záznamu. Nad polom Čiastka je modrým písmom uvedené slovo Rozúčtovanie a čiastky pôvodného záznamu. Ak vložíte čiastku, POHODA automaticky zníži čiastku pôvodného riadku.

  • Vyberte si riadok, ktorý chcete rozúčtovať.
  • Zvoľte povel Záznam/Rozúčtovanie (alebo pomocou klávesovej skratky CTRL+R).
  • Do poľa Čiastka zapíšte čiastku, ktorú chcete zaúčtovať inak a uveďte zaúčtovanie, stredisko, činnosť alebo zákazku. Klávesovou skratkou CTRL+ENTER záznam uložte.

Rozúčtovanie dokladov

Dôsledky ručných úprav

Úpravy dokladov v denníku síce vykonávať môžete, ale ak práve nepatríte medzi profesionálov, skúste sa im radšej vyhnúť a vykonávajte ich priamo v agendách Banka Pokladňa. Tým je zaistené, že pri ďalšej oprave dokladu o pôvodné úpravy neprídete. Ak totiž rozúčtujete alebo ručne zmeníte automaticky vygenerovaný riadok v peňažnom denníku, zmení sa predkontácia zdrojového dokladu na špeciálnu predkontáciu s názvom Ručne.

Automatické zaúčtovanie, ku ktorému dôjde napríklad pri následných opravách daného dokladu, sa vypne.

Tlačové zostavy

Ponuka tlačových zostáv agendy Peňažný denník oi. obsahuje: peňažný denník (v dvoch variantoch) alebo prehľad príjmov a výdavkov v hotovosti, resp. na bankových účtoch podľa toho, ako ovplyvňujú základ dane. Prehliadnite si tiež ponuku kontrolných tlačových zostáv.