Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

2.5 Kategórie tlačových zostáv

Záznamy (doklady, adresy), ktoré máte zapísané v programe, môžete vytlačiť jednotlivo, alebo v celom rade súpisiek a prehľadov. Takýmto výstupom hovoríme tlačové zostavy. Rozdelené sú do niekoľkých kategórií, kde každá má svoju ikonu. V každej agende programu POHODA je možné nájsť rôzne druhy tlačových zostáv, záleží od typu a účelu danej agendy.

Prehľad tlačových zostáv

01.bmp Dokladové zostavy

07.bmp Grafy

08.bmp Tlačivá

09.bmp Štítky

03.bmp Súpisky

12.bmp Kontrolné zostavy

05.bmp Prehľady

02.bmp Zostavy vo formáte HTML

Všetky vyššie uvedené zostavy sú prispôsobené pre tlač na formát A4. Nasledujúce tri typy zostáv sa tlačia na iné formáty.

11.bmp Dopisné obálky

10.bmp Poštové poukážky

17_Ikona_Sestavy_pro_pokladni_tiskarny.png Zostavy pre pokladničné tlačiarne