Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

2.7 Návrh tlačových zostáv

Prostredníctvom aplikácie REPORT Designer môžete vytvárať návrhy tlačových zostáv, ktoré zaznamenávajú, aké údaje majú byť v zostavách vytlačené. Tieto údaje definujete v aplikácii REPORT Designer pomocou objektov, ktorými môžu byť napríklad text alebo hodnoty zadané do ekonomického systému POHODA.

Práca s aplikáciou REPORT Designer

REPORT Designer je intuitívny a v mnohom pripomína prácu s ďalšími grafickými programami. Na rozdiel od nich však nie je vždy možné presne navrhnúť celú tlačovú zostavu, pretože napr. pri položkovom doklade (faktúre) neviete, koľko položiek môže doklad obsahovať. Preto nie je možné navrhnúť, ako bude vyzerať každá položka, ale je potrebné zadať len všeobecný predpis pre zobrazenie položky v tlačovej zostave. Pri zobrazení a tlači zostavy program automaticky vašu definíciu zopakuje pre každú z položiek.

Ktorákoľvek tlačová zostava je väčšinou zložená z niekoľkých rôznych častí, ktorým hovoríme sekcie, v ktorých sú umiestnené jednotlivé objekty. Sekciám sa podrobne venujeme v kapitole Vlastnosti objektov.