Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

2.8 Objekty

Každá tlačová zostava sa skladá z rôznych objektov, ako sú napríklad čiary, rámčeky, textové polia, databázové a súčtové polia, čiarové kódy, logá, obrázky, grafy a sekcie. Všetky objekty, s ktorými je možné v aplikácii REPORT Designer pracovať, nájdete v ponuke Vložiť, prostredníctvom ktorej ich môžete umiestniť do tlačovej zostavy. Pre každý objekt je možné nastaviť jeho špecifické vlastnosti, čo popisuje samostatná kapitola Vlastnosti objektov. Objekty je rovnako možné vyberať, presúvať a meniť ich veľkosť. Objekty sa tiež môžu prekrývať, prípadne je možné ich zarovnať podľa niektorého z nich.

Na nasledujúcom obrázku vidíte okrem iného tieto objekty:

Hlavička stránky (objekt sekcie),

Položka (objekt sekcie),

Dátum (textový objekt),

Číslo (databázový objekt).

28_1.png