Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

2.13 Tipy pre ľahšiu prácu

Prácu si uľahčíte a zrýchlite zadaním správnych hodnôt do políčok Mriežka Krok kurzoru v ponuke Súbor/Nastavenie aplikácie REPORT Designer.

Posun o malú vzdialenosť je vhodné vykonať pomocou kurzorových šípok pri vypnutej mriežke.

Pre presné umiestňovanie objektov môžete použiť klávesnicu. Ak máte zapnutú mriežku, objekty sa podľa nej zarovnávajú a jedno stlačenie kurzorovej šípky na klávesnici má za následok pohyb vybraného objektu o vzdialenosť nastavenú v poli Mriežka. Ak vypnete mriežku, objekt sa pohybuje o vzdialenosť nastavenú v poli Krok kurzoru.

Textové objekty zarovnané doľava (viď záložka Písmo v kapitole Vlastnosti objektov) sa na mriežku zarovnávajú ľavým horným rohom objektu, zarovnané doprava potom pravým horným rohom.

Ak vkladáte viackrát do zostavy rovnaký typ objektu, najrýchlejšie to vykonáte skopírovaním prvého objektu pomocou myši a klávesu CTRL tak, že držíte kláves CTRL a prenesiete objekt na požadované miesto. Potom v prípade potreby môžete pozmeniť vlastnosti nového objektu.