Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

2.11 Zmena veľkosti objektov

Ak chcete zmeniť veľkosť niektorého z objektov, najprv ho vyberiete a potom rozťahovaním pomocou ľavého tlačidla myši za rohovú alebo okrajovú stredovú značku meníte jeho rozmery.

Zmenu veľkosti môžete vykonať i pomocou kurzorových kláves, keď pri zmene rozmerov spolu s príslušnou šípkou držíte tiež kláves SHIFT. Zmena veľkosti funguje ako pre jeden, tak i pre viacero objektov.

Ak je vybraných viacero objektov, nemožno myšou meniť ich veľkosť, iba je možné ich presúvať.

Objekt sa zväčšuje alebo zmenšuje v závislosti od zapnutia mriežky. Krok kurzoru i veľkosť mriežky môžete nastaviť povelom Súbor/Nastavenie…