Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

2.9 Výber objektov

Výber objektu vykonáte stlačením ľavého tlačidla myši na objekte. Ak chcete k výberu pridať ďalší objekt, stlačte spoločne s ľavým tlačidlom myši tiež kláves CTRL.

Z jedného objektu na druhý sa môžete v rámci sekcie pohybovať pomocou klávesu TAB (resp. SHIFT+TAB).

Výber viacerých objektov, ktoré spolu susedia, môžete vykonať tiež pomocou tzv. „siete“.

Stlačíte ľavé tlačidlo myši a roztiahnete obdĺžnik okolo požadovaných objektov.

Po uvoľnení tlačidla myši bude vybrané všetko, čo sieť čo i len čiastočne zachytila. Sieť nezačínajte rozťahovať na niektorom z objektov, pretože by ste ho týmto spôsobom presunuli.

29_1.png

Ak držíte pri rozťahovaní siete kláves SHIFT, sieť zachytí len objekty, ktoré boli celé vo vnútri siete, čiastočne zasiahnuté objekty nebudú vybrané.

Sieť tiež môžete, rovnako ako výber jedného objektu, kombinovať s klávesom CTRL, čím sa do výberu priberú ďalšie objekty.

Všetky objekty v tlačovej zostave naraz vyberiete povelom Úpravy/Vybrať všetko alebo klávesovou skratkou CTRL+A.

Zrušenie výberu jedného objektu z množstva vybraných vykonáte stlačením klávesu CTRL a kliknutím myši na príslušný objekt.

Vybraný objekt poznáte podľa značiek v rohoch objektu. Pri výbere viacerých objektov sa navyše rozoznáva hlavný objekt výberu, ktorý má tieto značky vyplnené čiernou farbou. Ostatné vybrané objekty majú značky prehľadné (len orámované). Zarovnanie na mriežku sa deje vždy podľa hlavného objektu.

Ak chcete objekt posunúť napríklad len o 1 mm, musíte objekt najprv preniesť ďalej, aby ste ho „odtrhli“, a potom ho vrátiť na požadované miesto.
29_2.png

Zmenu hlavného objektu vykonáte stlačením ľavého tlačidla myši nad požadovaným objektom. Nemusíte tlačidlo ani púšťať a okamžite môžete pokračovať v presúvaní objektov. Miestnu ponuku pre viacero vybraných objektov vyvoláte stlačením pravého tlačidla myši nad niektorým objektom. Bližšie vysvetlenie k jednotlivým povelom udáva kapitola Povely ponúk.