Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > REPORT Designer > Príručka REPORT Designer > Základné vedomosti > Prvé zoznámenie s aplikáciou REPORT Designer

2.6 Prvé zoznámenie s aplikáciou REPORT Designer

26_1_sk.psd

 1. Titulkový pruh uvádza názov programu a za pomlčkou i názov zostavy, ktorá je programom upravovaná.
 2. Hlavná ponuka obsahuje jednotlivé povely dostupné v programe. Jej popis nájdete v kapitole Povely ponúk.
 3. Štandardná nástrojová lišta urýchľuje a uľahčuje vykonávanie jednotlivých povelov z hlavnej ponuky. Prehľad tlačidiel tejto a ďalších nástrojových líšt je uvedený na inom mieste tejto kapitoly. Bližšie informácie o ich funkciách nájdete v kapitole Povely ponúk.
 4. Formátovacia nástrojová lišta urýchľuje prácu s vlastnosťami objektov v návrhu tlačovej zostavy. Bližší popis nájdete v kapitole Vlastnosti objektov.
 5. Zarovnávacia nástrojová lišta urýchľuje prácu s umiestnením jednotlivých objektov alebo ich skupín v návrhu tlačovej zostavy.
 6. Horizontálne pravítko uľahčuje orientáciu pri úprave tlačovej zostavy.
 7. Vertikálne pravítko uľahčuje orientáciu pri úprave tlačovej zostavy.
 8. Členenie zostavy je stĺpec s názvami a definíciami sekcií v návrhu tlačovej zostavy. Ich popis nájdete v kapitole Povely ponúk.
 9. Rozdeľovacie lišty sú hranice medzi jednotlivými sekciami návrhu tlačovej zostavy. Slúžia na definíciu vertikálnej veľkosti sekcií.
 10. Okno s obsahom návrhu tlačovej zostavy, ktorá je upravovaná.
 11. Objekt v tlačovej zostave, jednotlivé objekty, ktoré môžu byť použité v tlačovej zostave, sú popísané v kapitole Povely ponúk.
 12. Stavový riadok zobrazuje stav programu, vybraný objekt, pozíciu kurzora atď. Bližšie informácie nájdete v kapitole Povely ponúk.