Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

2.12 Vymazanie objektov

Ak potrebujete niektorý z vložených objektov vymazať, najprv príslušný objekt vyberte a potom stlačte kláves DELETE.

Rovnakým spôsobom postupujte i vtedy, ak chcete vymazať viacero objektov.

Jedinú výnimku v tomto prípade tvoria sekcie, ktoré je možné zrušiť iba prostredníctvom dialógového okna Vlastnosti objektu. Bližšie viď záložka Sekcia v kapitole Vlastnosti objektov.