Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

2.3 Pridávanie užívateľských zostáv

Ikona 05%20but01_plus.bmp Pridať užívateľskú zostavu v dialógovom okne Tlač slúži na založenie vlastných užívateľských zostáv ako kópií originálnej predlohy. Prípadne môžete použiť miestnu ponuku, vyvolanú pravým tlačidlom myši. Novú zostavu je možné pomenovať podľa vlastnej potreby, otvoriť a potom upraviť v programe REPORT Designer.

23_1.png

Do pola Popis zostavy zaznamenávajte popis vami vykonaných užívateľských úprav.

V dialógovom okne uveďte názov zostavy (zobrazí sa v zozname dialógového okna Tlač), názov dokumentu pri tlači (zobrazí sa v zozname tlačových úloh tlačiarne pri tlači zostavy) a názov súboru, ktorý bude vytvorený v priečinku Tisk/Copy.

23_2.png

Ďalej môžete určiť, či táto nová zostava bude k dispozícií vo všetkých firmách (účtovných jednotkách) ekonomického systému POHODA, alebo bude prístupná len z aktuálneho účtovníctva.

Do posledného textového pola môžete zadať vlastný popis zostavy, obvykle s uvedením podrobných vlastností a funkcií vami upravenej tlačovej zostavy.