Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Hotovostný predaj pomocou počítača

Účtovný program, ktorý sa dá použiť aj ako kasa? Či už vediete skladové hospodárstvo, alebo nie, na predaj môžete použiť priamo program POHODA. Zásoby vám umožní predávať vstavaná online predajňa Kasa. A ak nepoužívate sklady, môžete použiť agendu Kasa Mini.

1.Vediem sklady  Kasa online

Vstavaná online predajňa vám umožní predávať zásoby priamo z programu POHODA. A nielen v predajňách v mieste vášho sídla, ale pomocou pobočkového spracovania údajov alebo terminálového režimu aj na samostatných predajných miestach.

Navyše máte vždy po ruke aktuálne informácie o práve realizovanom predaji a tiež o položkách skladových zásob. Ak vediete viac skladov, môžete si priamo v prostredí Kasy vybrať, z ktorého z nich sa má predávať tovar.

Funkcie pre maloobchod, ktoré posilnia váš predaj

Rýchly predaj zásob pomocou náhľadov tovaru a tlačidiel pre najčastejšie predávaný tovar (pri dotykovom displeji)

Snímanie čiarových kódov zásob a zákazníckych kariet pomocou čitačky

Spolupráca s pokladničným hardvérom – fiškálna tlačiareň, pokladničný displej, dotykový displej, pokladničná zásuvka, platobný terminá, atď.

Prepracované užívateľské práva – možnosť úpravy cien tovaru, zľavy, storno a ďalšie podľa práv nastavených jednotlivým užívateľom

Bezpečné prihlasovanie užívateľov pomocou PIN a čítačky čiarových kódov

Odloženie rozpracovanej predajky pre obslúženie ďalšieho zákazníka s možnosťou kedykoľvek sa k nej vrátiť

Tréningový režim na otestovanie funkcií pre predaj „na skúšku“, nepremietne sa v skladoch ani v účtovníctve

Vklady a výbery z prevádzkových pokladní a zobrazenie aktuálneho stavu hotovosti a cenin v pokladni

2.Nemám sklady  Kasa Mini

Ak nevediete skladové hospodárstvo, na predaj môžete využiť agendu Kasa Mini. Predajky z nej sú vytvárané tiež len s textovými položkami, nepridávate do nich žiadne zásoby. Čas vám ušetrí dotyková klávesnica, na ktorej stačí zadať len cenu a názov položky, prípadne množstvo. Ďalej môžete jednoducho meniť sadzbu DPH alebo pridávať zľavy.