Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

12.6 Legislatíva

Pre správne a kompletné nastavenie miezd je pripravená tiež agenda Legislatíva. Tá obsahuje prednastavené hodnoty, ktoré sú stanovené právnymi predpismi.

Nastavenie miezd podľa platných predpisov je vykonané v dvoch kategóriách MzdyDaň z príjmov. V kategórii Mzdy nájdete typy: Nemocenské poistenie, Dôchodkové poistenie, Odvodové zvýhodnenia, Poistenie v nezamestnanosti a garančné poistenie, Rezervný fond a úrazové poistenie, Dôchodkové sporenie, Zdravotné poistenieOstatné.

V kategórii Daň z príjmov nájdete typy: Sadzby DzP FO, Sadzby DzP FO (zálohy zo mzdy), Sadzby DzP PO, Odpočítateľné položky a Ostatné.