Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii

9.1 Princípy a metódy

V ekonomickom a informačnom systéme POHODA môžete spracovávať mzdovú evidenciu pre neobmedzený počet zamestnancov. POHODA umožňuje spracovať záznamy pre mesačnú, hodinovú a úkolovú mzdu.

Priemerný zárobok vypočíta program automaticky. V prvom štvrťroku, keď začnete mzdy spracovávať v programe POHODA, je však potrebné, aby ste zadali priemerný zárobok ručným zápisom, pretože POHODA ešte nemá dostatok informácií na jeho určenie.

Mzdy môžete spracovávať pre zamestnancov s rôznymi druhmi pracovného pomeru. Nastaviť si môžete tiež rôzne spôsoby zdanenia.

Väčšinu výpočtov pri spracovaní mzdovej agendy vykonáva POHODA celkom automaticky. Výpočet zdravotného poistenia za zamestnanca a za zamestnávateľa sa vykonáva podľa zákona č. 580/2004 Z.z., o zdravotnom poistení, v znení neskorších predpisov. Sadzby pre výpočet sociálneho poistenia, ktoré odvedie zamestnanec a zamestnávateľ stanovuje zákon č. 461/2003 Z.z., o sociálnom poistení, v znení neskorších predpisov. Výpočet dane upravuje zákon č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov.

POHODA podporuje súbeh viacerých pracovných pomerov pri jednom zamestnancovi. Pri každom zamestnancovi, ktorého evidujete v agende Personalistika, môžete v agende Pracovné pomery sledovať viac druhov pracovných pomerov a rôzne zložky mzdy. POHODA nepodporuje nepravidelný rozvrh pracovnej doby.

POHODA podporuje niekoľko automatických funkcií, ktoré vám uľahčia spracovanie miezd. Ide napríklad o automatické rozúčtovanie dokladov vytvorených po zaúčtovaní miezd na jednotlivé strediská. Ľahko tak zistíte výšku podielu mzdových nákladov na celkových nákladoch firmy i jednotlivých stredísk. K dispozícii sú i ďalšie praktické funkcie – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, automatické vytvorenie prídelu do sociálneho fondu alebo zaúčtovanie miezd, ktoré vytvoria doklady do jednotlivých agend s väzbou na vytvorené mzdové záznamy a pod.