Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii

9.8 Zoznamy

V ponuke Mzdy/Zoznamy nájdete agendy Definície zložiek mzdy, Zdravotné poisťovne, Životné poisťovneDôchodkové spoločnosti. Prvá agenda Definície zložiek mzdy slúži na definíciu jednotlivých zložiek mzdy, ktoré používate pri odmeňovaní zamestnancov. Definície zložiek mzdy môžete upravovať podľa potreby a tie, ktoré chcete využívať, označte zaškrtnutím poľa Ponúkať.

V ďalších troch vymenovaných agendách je potrebné zadať všetky údaje týkajúce sa zdravotných poisťovní, ktoré používate pri jednotlivých zamestnancoch v agende Personalistika vo formulári Poistenie a pri životných poisťovniach a dôchodkových spoločnostiach v agende Pracovné pomery vo formulári Doplnkové údaje. Zaškrtnutím voľby Sumarizácia ostatných záväzkov v agendách Životné poisťovne a Dôchodkové spoločnosti vytvoríte pri zaúčtovaní mzdových záznamov jeden záväzok na konkrétnu životnú poisťovňu, resp. dôchodkovú spoločnosť.

V agende Zdravotné poisťovne máte možnosť doplniť pre jednotlivé poisťovne analytický účet, na ktorý budú pri zaúčtovaní miezd vygenerované záväzky zdravotného poistenia pre túto poisťovňu.

371_zoznamy.png