Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

12.8 Zoznamy

V ponuke Mzdy/Zoznamy nájdete agendy Definície zložiek mzdy, Zdravotné poisťovne, Životné poisťovne, Dôchodkové spoločnosti, Miesta výkonu práce a Definície turnusov. Prvá agenda Definície zložiek mzdy slúži na definíciu jednotlivých zložiek mzdy, ktoré používate pri odmeňovaní zamestnancov. Definície zložiek mzdy môžete upravovať podľa potreby a tie, ktoré chcete využívať, označte zaškrtnutím poľa Ponúkať.

V ďalších troch vymenovaných agendách je potrebné zadať všetky údaje týkajúce sa zdravotných poisťovní, ktoré používate pri jednotlivých zamestnancoch v agende Personalistika vo formulári Poistenie a pri životných poisťovniach a dôchodkových spoločnostiach v agende Pracovné pomery vo formulári Doplnkové údaje. Zaškrtnutím voľby Sumarizácia ostatných záväzkov v agendách Životné poisťovne a Dôchodkové spoločnosti vytvoríte pri zaúčtovaní mzdových záznamov jeden záväzok na konkrétnu životnú poisťovňu, resp. dôchodkovú spoločnosť.

V agende Zdravotné poisťovne máte možnosť doplniť pre jednotlivé poisťovne analytický účet, na ktorý budú pri zaúčtovaní miezd vygenerované záväzky zdravotného poistenia pre túto poisťovňu.

Zoznamy

Agenda Miesta výkonu práce slúži na zápis jednotlivých miest výkonu práce, ktoré máte so zamestnancami dohodnuté. Z tohto zoznamu budete vyberať miesto výkonu jednotlivým pracovným pomerom v agende Pracovné pomery. Miesto výkonu práce vstupuje do tlačiva Pracovná zmluva.

Posledná agenda Definície turnusov slúži na evidenciu jednotlivých definícií turnusov. Stačí vyplniť Názov, v poli Dĺžka cyklu zadať počet dní a pri jednotlivých dňoch vyplniť počet hodín.

Zoznamy