Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

2.2 Šablóny dokladov

Šablónami rozumieme vzory najčastejšie používaných typov dokladov. Po zavedení účtovníctva je zoznam šablón v každej agende prázdny. Ponuka obsahuje iba povel Previesť na šablónu, ktorým založíte novú šablónu z aktuálneho dokladu, a ďalej povel Upraviť šablóny. Ten slúži na prepnutie agendy do režimu zápisu a úpravy šablón.

Zápis šablón

Napr. vo faktúrach si vytvoríte typy Dobierková faktúra, Dodanie tovaru do EÚ atď. V agende Ostatné záväzky si vytvoríte napr. typ Leasingová splátka alebo Nájomné.

Šablóny sa zapisujú v rovnakom formulári ako bežné záznamy, a to týmto spôsobom:

  • Aktivujte ponuku šablón tlačidlom alebo klávesom F8.
  • Zvoľte povel Upraviť šablóny. V titulkovom pruhu je teraz indikovaný režim zápisu šablón (napr. Kniha jázd – šablóny).
  • Pred polom s textom vo formulári sa objaví nové pole. Do tohto poľa zapíšte názov šablóny.
  • Šablóny vypĺňajte rovnakým spôsobom, ako keď zapisujete bežné záznamy. Vypĺňajte iba tie polia, ktoré chcete mať predvyplnené pri ďalšom použití šablóny.
  • Režim zápisu šablón ukončíte opäť tlačidlom .

Nastavenie východiskovej šablóny

Vložením znaku & do názvu šablóny vytvoríte klávesovú skratku pre vyvolanie šablóny. Aby ste napríklad vložili doklad šablónou &Dobierka, stlačte najprv kláves F8 a potom prvé písmeno po znaku &, v tomto prípade písmeno D.

Ak chcete mať po každom vložení nového záznamu pomocou klávesu INSERT alebo tlačidla Nastavenie východiskovej šablóny niektoré polia rovno predvyplnené, môžete využiť možnosti nastavenia východiskovej šablóny.

  • Aktivujte zoznam šablón tlačidlom alebo stlačením klávesu F8.
  • Ďalej stlačte kláves SHIFT a kliknite myšou na názov tej šablóny, ktorú chcete mať ako východiskovú.

Týmto spôsobom ste si zvolili východiskovú šablónu, ktorá bude použitá pre vkladanie nových záznamov. Pri jej názve je značka Nastavenie východiskovej šablóny. Rovnakým spôsobom môžete nastavenie východiskovej šablóny zrušiť.