Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

2.1 Vkladanie záznamov

V systéme POHODA sú k dispozícii tri rozdielne spôsoby pre vloženie nového záznamu. Povel Vložiť predvyplní rad polí záznamu v závislosti na agendách GlobálneUžívateľské nastavenie. Povel Kopírovať vyplní polia podľa kopírovaného záznamu. Povel Šablóny použije vzor typového dokladu.

Vloženie nového záznamu

  • Stlačte kláves INSERT alebo kliknite na tlačidlo .
  • Kurzor sa nastaví na prvé pole nového záznamu a môžete začať zapisovať.
  • Stlačením klávesovej skratky CTRL+ENTER alebo kliknutím na tlačidlo záznam uložte.

Vloženie nového záznamu kopírovaním

Bližšie informácie o zápise účtovných dokladov v jednotlivých agendách, ďalšie postupy a návody nájdete v kapitole týkajúcej sa vždy už konkrétnej agendy.

Ak opakovane zapisujete podobný (alebo zhodný) záznam, prácu vám uľahčí jeho skopírovanie a následná úprava bez toho, aby ste ho zapisovali celý znovu.

  • Vyberte záznam agendy, ktorý chcete skopírovať.
  • Stlačením klávesovej skratky CTRL+K ho skopírujte.
  • Upravte záznam podľa potreby.
  • Upravený záznam uložte.

Vloženie záznamu zo šablóny

Pri častom zapisovaní podobného (rovnakého) záznamu vám prácu uľahčí založenie šablóny, ktorú potom budete ďalej používať ako vzorovú.

  • Stlačte kláves F8 alebo tlačidlo .
  • Zvoľte si šablónu z ponuky.
  • Upravte záznam podľa potreby a potom ho uložte