Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

2.3 Úprava existujúceho záznamu

Ak máte v agende Užívateľské nastavenie nastavené Potvrdiť režim editácie, musíte najprv opravu dokladu potvrdiť v dialógovom okne.

Úpravu už uloženého záznamu v databáze môžete vykonať kedykoľvek. Výnimkou sú však účtovné doklady, pre ktoré platia určité obmedzenia.

  • Stlačte kláves F9 alebo priamo myšou kliknite na políčko formulára, ktorého obsah požadujete zmeniť.
  • Upravte záznam podľa potreby.
  • Finálne upravený záznam uložte.

Niektoré polia účtovných dokladov môžu byť neprístupné. Dôvod je uvedený v stavovom riadku (napr. Likvidácia, Storno, Priznanie DPH). Ak existuje pádny dôvod, prečo takýto doklad upraviť, potom môžete storno, likvidáciu a priznanie DPH zrušiť a až potom vykonať potrebné úpravy.

Uvedené obmedzenia sa nevzťahujú na agendy, v ktorých nemajú opodstatnenie. Typickou je napríklad agenda Adresár.

Úprava položiek dokladu

  • Vyberte záznam, pri ktorom chcete vykonať úpravu položky dokladu. Stlačte klávesovú skratku ALT+P alebo prejdite myšou na záložku tabuľky s položkami dokladu.
  • Upravte obsah vybranej bunky. Niektoré bunky nie je možné editovať, napr. názov položky vydanej zo skladu, vypočítané čiastky atď. Spoznáte to podľa čiernej podkladovej farby.
  • Upravený záznam uložte.