Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

15.2 Homebanking

Funkcie homebankingu sú zdokumentované pri popise agend Banka a Príkazy na úhradu.

Homebanking je sada funkcií programu POHODA, ktorá vám umožňuje vytvárať a spracovávať súbory, ktoré sú často používané na prenos údajov medzi bankou a klientom.

Homebanking

POHODA podporuje formáty týchto bankových domov: Citibank, Česká sporiteľňa, ČSOB, Raiffeisen Bank, Fio banka, Komerčná banka, mBank, MONETA Money Bank, Prima banka, OTP banka, Sberbank, Poštová banka, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, UniCredit Bank, VÚB, Živnostenská banka. Podporuje tiež všeobecné formáty využívané viac bankami – formáty ABO, Gemini, MultiCash, SEPA XML (SK), OfficeLine a formát EPS/PCL.

V agende Homebanking môžete tiež nastaviť načítanie platieb PayU, GoPay a ComGate a avíz Slovenskej sporiteľne alebo Tatra banky.

Pre založenie a nastavenie služieb elektronického platobného styku slúži agenda Nastavenie/Homebanking.

Skôr ako budete môcť založiť a správne vyplniť záznam novej služby, musíte uzavrieť s bankou, v ktorej máte účet, zmluvu o odosielaní údajov v elektronickej podobe. Ďalším nevyhnutným krokom je priradenie vytvorenej služby homebankingu bankovému účtu v agende Nastavenie/Bankové účty.

Potom už budete môcť v agende Fakturácia/Príkazy na úhradu prevádzať príkazy na úhradu na súbory vo formáte, ktorý vaša banka akceptuje, rovnako ako načítať do agendy Účtovníctvo/Banka výpisy z účtov, vrátane automatického spárovania, likvidácie a zaúčtovania jednotlivých pohybov. Bližší popis nájdete v kapitolách popisujúcich agendy BankaPríkazy na úhradu.

Dynamický formulár agendy Homebanking sa mení s ohľadom na vybraný bankový ústav, resp. službu. Detailný popis agendy a potrebných nastavení nájdete v interaktívnom pomocníkovi programu POHODA, ktorého otvoríte stlačením klávesu F1.

Program POHODA podporuje automatickú likvidáciu dokladov cez službu Homebanking pre tuzemskú i zahraničnú menu.