Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

15.8 POHODA mServer

POHODA mServer vám umožní online komunikáciu so systémom POHODA. Pre bežného užívateľa je trochu náročnejší, ale technici si s ním budú vedieť poradiť. Ide v podstate o HTTP server, ktorý prostredníctvom HTTP protokolu prenáša XML údaje pomocou páru požiadavka-odpoveď. Komunikácia funguje tak, že klient pošle požiadavku na POHODA mServer, ten ju spracuje a odpovie na ňu.

POHODA mServer je integrovanou súčasťou programu POHODA. Preto ak budete chcieť využiť mServer, je potrebné spustiť systém POHODA. Každé spustenie POHODA mServera si vyhradí jednu inštanciu programu POHODA iba pre svoju komunikáciu a tú potom nie je možné použiť pre bežnú prácu v programe.

Výmena údajov medzi klientom a POHODA mServerom prebieha pomocou XML údajov a je založená na rovnakom princípe ako všeobecná XML komunikácia programu POHODA.

Popis komunikácie POHODA mServera

  • POHODA mServer využíva HTTP protokol na prenos ľubovoľných údajov pomocou páru požiadavka-odpoveď. Požiadavka i odpoveď sú zložené z textových hlavičiek, prázdneho riadku a binárnych údajov. Typ údajov je určený pomocou MIME (Multipurpose Intenet Mail Extension) typov v hlavičke Content-Type.
  • POHODA mServer komunikuje na lokálnej sieti/PC. POHODA počúva mServer na nastavenom porte. Ak obdrží na priradenom porte HTTP požiadavku, vykoná jej spracovanie a pošle odpoveď späť.
  • Klient posiela v HTTP požiadavke údaje prostredníctvom metódy POST. Metóda GET na prenos údajov nie je podporovaná.
  • Klient posiela v HTTP požiadavke na POHODA mServer údaje vo formáte XML.
  • V hlavičke HTTP požiadavky je potrebné uviesť parameter STW-Authorization, ktorý slúži na autentizáciu prístupu do programu POHODA.
  • POHODA mServer podporuje kompresiu prenášaných údajov pre HTTP požiadavku, aj pre HTTP odpoveď. Aktuálne sú podporované metódy gzip/deflate.

POHODA mServer využijete pre online komunikáciu

  • s aplikáciami tretích strán a
  • s internetovými obchodmi.

Kvôli bezpečnosti prenášaných údajov dodržiavajte tieto odporúčania:

  • Používajte POHODA mServer výhradne na serverovom operačnom systéme a zároveň vo vnútornej sieti.
  • Nespúšťajte POHODA mServer na počítačoch, kde je verejná IP adresa.

Správa a konfigurácia POHODA mServera

Správa a konfigurácia POHODA mServera
Pre rýchlejšiu prácu s vytvorenými konfiguráciami POHODA mServera môžete využiť kontextové menu, ktoré vyvoláte kliknutím pravého tlačidla myši na dialógovom okne.

Potrebné nastavenia POHODA mServera vykonajte v agende Účtovné jednotky. V hlavnom menu Databáza vyberte voľbu POHODA mServer.

Otvorí sa vám rovnomenné dialógové okno, v ktorom môžete vytvárať, editovať alebo mazať konfiguráciu POHODA mServera. Pre každú vytvorenú konfiguráciu sú tu uvedené parametre názov, port a stav spustenia. Ďalej tu môžete vybrané konfigurácie POHODA mServera spustiť.

Spustenie POHODA mServera

Spustenie POHODA mServera
POHODA mServer môžete spustiť, resp. zastaviť i cez príkazový riadok pomocou parametra pohoda.exe/HTTP + parameter + názov vytvorenej konfigurácie POHODA mServer v programe POHODA (príklad spustenia: Pohoda.exe/HTTP start eShop1, príklad zastavenia: Pohoda.exe/HTTP stop eShop1).

V dialógovom okne POHODA mServer vyberte POHODA mServer a cez tlačidlo Spustiť alebo pomocou dvojkliku ľavého tlačidla myši spustíte vybranú konfiguráciu POHODA mServera.

Viac informácií o nastavení a funkčnosti POHODA mServera získate na www.stormware.sk/pohoda/xml/mserver alebo v pomocníkovi programu POHODA.

Po úspešnom spustení POHODA mServera sa vám otvorí nové dialógové okno, ktoré bude zobrazovať priebeh vykonaných komunikácií na POHODA mServeri.